Aretusnõuded

 

 

Püha Birma Eesti Tõuklubi (PBET) aitab kaasa püha birma tõu parandamisele, tõustandardile vastavate tervete kasside vastutustundlikule ja teadlikule aretamisele.

Töötasime välja püha birma aretusnõuded, mille võttis vastu ja kinnitas PBET üldkoosolek 16.11 2013

Loodame ja usume, et aretusega tegelevad sellised inimesed, kes on kogu südame, hinge ja mõistusega püha birma kasvatamise ja aretamise juures.

Püha birma kassi aretus ei tohiks Eestis langeda ja eesmärk ei tohiks olla vaid massiline lemmikloomade tootmine.

Olgem üheskoos ka kassikasvatuses Euroopas!

Olgu need aretunõuded soovituslikuks eeskujuks, kuidas olla vastutustundlik ja hea kasvataja.

 

Püha birma tõugu kasside aretusnõuded Eestis

Koostanud Püha Birma Eesti Tõuklubi 17.11.2013

 

Aretustöö aluseks on lähtumine püha birma kasside tõunormidest. Need normid annavadki aimu, kas kass on aretuskõlbulik. Eesmärgiks on parandada aretatava kassitõu välimust vastavalt tõutunnustele ning kasvatada hea füüsilise ja vaimse tervisega kasse. Birmade aretus peaks toimuma läbi nende loomuliku fertiilsuse ja välistada tuleks kunstlik viljastamine. Kassi immuunsüsteem ei ole loodud elama väikesel pinnal koos paljude teiste kaaslastega. Väga tähtsal kohal on kasvanduses hügieen ja kasside arv, mis ei tohiks ületada 6-8 kassi (va.kui loomad elavad eraldi ruumides).

Nõuded:

1.    Kasvatustöös kasutatakse ainult terveid ja healoomulisi kasse.

2.    Aretuseks kasutatavatel kassidel ei tohi olla nabasonga.

3.    Paarituseks on eelnevalt vajalikud näitusehinded:

3.1.Emasel kassil peab enne esimest paaritust olema näitusehinne vähemalt “EXCELLENT” avatud klassis. See annab õiguse ainult ühele pesakonnale. “Excellent” hindega tuleb korrata igal aastal vähemalt 1 kord hinnet või saavutada Championi tiitel. Ilma tiitlita on samal emasel paaritusluba, kui vähemalt kolm tema järglast on saanud avatud klassis “excellent”-hinde. Erandjuhul võib emast kassi paaritada kui on saadud tõukomisjonilt eriluba selle kassi paaritamiseks.

3.2.Isase kassi kasutamiseks aretuses peab ta saama Championi (CH) tiitli. Erandjuhul võib isast kassi paaritada kui on saadud tõukomisjonilt eriluba selle kassi paaritamiseks.

4.    Tõukomisjonil on õigus pesakond üle vaadata, kui üks vanematest on väljastpoolt FIFe süsteemi.

5.    Enne paaritust on nõutavad toimingud:

5.1.Tuleb registreerida emase kassi omanikul tõukassiklubis kasvatajanimi ja sõlmida kasvatajaleping. Paaritusloa saab ainult selline emane, kes kuulub kasvandusele.

5.2.Tuleb veenduda, et paarituskombinatsioon on lubatud. Muudel juhtudel vajalik taotleda juba ette eriluba tõukomisjonilt.

5.3.Veenduda, et mõlemal paarituses osaleval kassil on tehtud FIV ja FeLV testid negatiivsed. Testid peaksid olema tehtud võimalikult hiljuti. (Soovitavalt tehtud ka neeru- ja südameuuringud).

5.4.Paaritusmaksu asjus leppida kokku enne paaritust, mille kohta teha kohe kahes eksemplaris kirjalik leping. Suulised lepingud ei kehti.

6.    Paarituse ebaõnnestumisel tuleb pidada vähemalt kolmenädalane vaheaeg. Seejärel võib üritada uuesti sama või teise teovõimelise isasega.

7.  Aretuses tuleks jälgida, et paaritatakse terveid ja defektivabu loomi. Näiteks emased, kellel on juba tehtud kaks keisrilõiget, tuleks võtta aretusest maha ja steriliseerida.

8.  Samal emasel lubatud tulla enimalt 3 pesakonda 2 aasta jooksul. Arvestust peetakse kassipoegade sünniajast.

9.  Ühel ja samal isasel lubatud Eestis aasta jooksul paarituda mitte rohkem kui nelja emasega. Kui soovitakse enam, siis vaja taotleda tõukomisjonilt eriluba.

10. Ühel ja samal kombinatsioonil (emasel ja isasel) lubatud kokku mitte rohkem kui kolm pesakonda. Pesakonnaks loetakse alates kaks elujõulist kassipoega. Kui soovitakse enam pesakondi samalt paarilt, siis taotleda tõukomisjonilt eriluba.

11. FIFe kasvatajana kehtib kohustus kassipoegi registreerida kõigepealt FIFe-s. Kõik kassipojad olenemata aretuse või lemmiku kvaliteedist peavad omama Tõutunnistust.

12. Poegi kasvatatakse puhtuses ja hoolikalt, et nad areneksid võimalikult hästi. Loovutamise hetkeks peavad pojad olema heas seisukorras ja vähemalt 12 nädalat vanad. Neil peavad olema paigaldatud mikrokiibid ja nad peavad olema kaks korda vaktsineeritud. Kõigil kassipoegadel peab olema tõutunnistus ja EU pass.

13. Pojad loovutatakse kassiklubi ostu-müügi lepinguga ja vajadusel võib kasvandus teha omapoolsete piirangute jaoks lisalehe(-lehed).

14. Loovutatakse pojad vaid siis, kui ollakse kindel, et nad satuvad normaalsetesse tingimustesse ja võimalust mööda jälgitakse nende arengut ka edaspidi.

15. Kassile, kes omaniku või hoidja korteris ei saa olla vabalt, tuleks eraldada vähemalt nelja ruutmeetri suurune osa korterist, milles on talle söögi-, joogi- ja magamiskoht, tualett, ronimisvõimalused ning normaalne temperatuur ja valgustus.

16. Kasvatustöös tuleb anda alati õigeaegselt tõest teavet nii kassi, kui ka tema poegade võimalike vigade kohta.

17. Kogu oma kassialases tegevuses kohustutakse täitma hetkel kehtivaid Eesti Kassikasvatajate Liidu (Felix) reegleid ja PBET juhatuse juhtnööre.

 

 

 

Facebook

Kalender

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930